അല്‍ മുദരിസീന്‍ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ::: ഈ ബ്ലോഗിലെ വിവരങ്ങള്‍ പലയിടങ്ങളില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ചവയാണ്. വിശ്വസനീയമായ സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നാണ് വിവരങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിലും തെറ്റുകള്‍ വന്നു പോവാനിടയുണ്ട്. ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി അവയുടെ സ്വീകാര്യത ഉറപ്പു വരുത്തുക ::: താങ്കള്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഈ റിസോര്‍സുകള്‍, മറ്റു സൃ‍ഷ്ടികളും താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും, നി‍ര്‍ദ്ദേശങ്ങളും almudarriseen@gmail.com എന്ന മെയിലില്‍ പങ്കുവെക്കണമെന്നറിയിക്കുന്നു.

Sarkar office android application is in Malayalam Language


http://almudarriseen.blogspot.in/2014/10/sarkar-office-android-application-is-in.html

Sarkar office android application is in Malayalam Language. So non keralites, please don't install.This application provides easy accessibility of various services of government departments of kerala (panjayath office, village office, taluk office, RTO etc) to the general public. Application mainly focuses on satisfying the needs of common people who stick with various kerala government services. Save your time rather waiting for application forms and achieve your service in spot. This app also provides all government online services, application forms of various government departments, universities, police station services, PSC, Kerala tourism, media, helpline, JSP, RTI services and so on...
+All application form downloads
+ All Govt. office online services
+ Right to Information (Vivaravakasam)
+ JSP (Jana sambarkkam)
+ Helpline services
+ All Medias (channels and Newspapers)
+ Tourism department (KTDC)
+ Universities in Kerala and services
+ PSC info and services
Explore and enjoy!
(It is not a government authorized application.)
PLEASE CLICK HERE FOR LINK
SSLC EXAMINATION MARCH 2015 FROM 09-03-2015 TO 23-03-2015

 SSLC EXAMINATION MARCH 2015 WILL BE HELD FROM 09-03-2015 TO 23-03-2015 AS PER THE SCHEDULE GIVEN BELOW
DateTimeSubject
09.03.20151.45PM-3.30PMFirst Lang-Part I
10.03.20151.45PM-3.30PMFirst Lang PartII
11.03.20151.45PM-4.30PMEnglish
12.03.20151.45PM-3.30PMHindi
16.03.20151.45PM-4.30PMSocial Science
17.03.20151.45PM-4.30PMMathematics
18.03.20151.45PM-3.30PMPhysics
19.03.20151.45PM-3.30PMChemistry
21.03.20151.45PM-3.30PMBiology
23.03.20151.45PM-3.30PMI.T

സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ആറുമാസത്തെ സ്‌പെഷ്യല്‍ കാഷ്വല്‍ ലീവ്...
കാന്‍സര്‍ ചികിത്സയോടനുബന്ധിച്ച് കീമോതെറാപ്പിക്കും റേഡിയേഷനും വിധേയരാകുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് നിലവില്‍ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആറുമാസത്തെ സ്‌പെഷ്യല്‍ കാഷ്വല്‍ ലീവ് കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവികസനം എന്നീ വകുപ്പുകളിലെ സ്ഥിരം ഫാം തൊഴിലാളികള്‍ക്കുംകൂടി ബാധകമാക്കി ഉത്തരവായി. ഉത്തരവ് നം. 229/2014/കൃഷി തീയതി : 09/10/2014. പി.എന്‍.എക്‌സ്.5091/14

സ്കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ എടുക്കേണ്ട

 

റോഡ്‌ സുരക്ഷ പ്രതിജ്ഞ

സര്‍ക്കാര്‍/ എയ്ഡഡ  സ്കൂളുകളില്‍ വ്യാജ അഡ്മിഷന്‍ നീക്കം ചെയ്യല്‍

      UID വെരിഫിക്കേഷന്‍ സര്‍ക്കുലര്‍