അല്‍ മുദരിസീന്‍ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ::: ഈ ബ്ലോഗിലെ വിവരങ്ങള്‍ പലയിടങ്ങളില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ചവയാണ്. വിശ്വസനീയമായ സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നാണ് വിവരങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിലും തെറ്റുകള്‍ വന്നു പോവാനിടയുണ്ട്. ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി അവയുടെ സ്വീകാര്യത ഉറപ്പു വരുത്തുക ::: താങ്കള്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഈ റിസോര്‍സുകള്‍, മറ്റു സൃ‍ഷ്ടികളും താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും, നി‍ര്‍ദ്ദേശങ്ങളും almudarriseen@gmail.com എന്ന മെയിലില്‍ പങ്കുവെക്കണമെന്നറിയിക്കുന്നു.

File Shelf 2013December 2013

November 2013October 2013 

September 2013

July 2013

June 2013

May  2013 
April 2013 

March 2013
February 2013 
January  2013
GO- Mid Day Meal Contingent Charge . Clarification

Food Safety

ഉച്ചഭക്ഷണവിതരണം നടത്തുന്ന സ്കൂളുകൾ Licence, Registration അടക്കമുള്ള Food Safety and Standards Act ലെ എല്ലാ നപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന നിർദേശം ഉച്ചഭക്ഷണപദ്ധതിക്കായി Food Safety Commissioner ഉടെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ Food Safety and standards Act പ്രകാരം രജിസ്ട്രെഷനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരുടെ Medical Fitness Certificate ന്റെ ഫോർമാറ്റ്‌ രജിസ്ട്രേഷൻ സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങൾ Food Safety and Standards Act 2006 List of Designated Officers and Chief Food Safety Officers

കെരള അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍,എഞ്ചിനീയറിമഗ്,മെഡിക്കല്‍ എന്‍ട്രന്‍സ്(KEAM 2014)


                                      പരീക്ഷാ വിജ്ഞാപനം

വിശദവിവരങ്ങള്‍,ഓണ്‍ലൈന്‍ സെറ്റ് എന്നിവക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ

Appointment of Inspector for Muslim Education (IME) - by transfer

Proceeding Order No. A1/30968/13/DPI dated 15-01-2014

SSLC Final A-List published.. ...

Every school can download Alist on 10,11,12 day of January 2014.
After that, each School can login for correction on the days specified to them as per schedule below, and can download AList after correction again.
Each school should submit Error free A-List on the very next day itself to respective DEO office
No further red ink or photo correction is permitted in the submitting A-List
No need to send email or postal on regarding this.
Fine/other Disciplinary action will be imposed by the DPI if anything happened against the above specified items.
Schedule to Login for Correction
13 &15 Jan 2014 Schools From Kasaragod,Kannur, Wayanad, Kozhikode Rev. Districts Submit AList to DEO on 16/01/2014
16 & 17 Jan 2014 Schools From Malappuram and Palakkad Rev. Districts Submit AList to DEO on 18/01/2014
18 & 20 Jan 2014 Schools From Trissur, Ernakulam, Idukki, Kottayam Rev. Districts and Leksha Dweep schools Submit AList to DEO on 21/01/2014
21 & 22 Jan 2014 Schools From Alappuzha, Pathanamthitta, Kollam,Trivandrum Rev. Districts and Gulf schools Submit AList to DEO on 23/01/2014
 
for more detais please CLICK here

KATF DIST CONF


Circular- TTC course changed the name to DEd Cource

Trained Teacher Cirtificate (TTC) cource name changed to Diploma in Education (D.Ed)
Circular No. M2/35953/13/DPI dated 30-10-2013