അല്‍ മുദരിസീന്‍ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ::: ഈ ബ്ലോഗിലെ വിവരങ്ങള്‍ പലയിടങ്ങളില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ചവയാണ്. വിശ്വസനീയമായ സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നാണ് വിവരങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിലും തെറ്റുകള്‍ വന്നു പോവാനിടയുണ്ട്. ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി അവയുടെ സ്വീകാര്യത ഉറപ്പു വരുത്തുക ::: താങ്കള്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഈ റിസോര്‍സുകള്‍, മറ്റു സൃ‍ഷ്ടികളും താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും, നി‍ര്‍ദ്ദേശങ്ങളും almudarriseen@gmail.com എന്ന മെയിലില്‍ പങ്കുവെക്കണമെന്നറിയിക്കുന്നു.

Medical and Engineering Entrance Exam 2014 Results (KEAM 2014 Results)

                    The students who appeared for Kerala Engineering Agriculture Medical  Entrance Test are hereby informed that the KEAM 2014 results ( Rank list and score) will be published today (15-05-2014)
                    State Education Minister Abdu Rabb will be releasing the results at around 4 pm today at PR Chamber. The rank list will be published next month after the normalization of ranks as per the weight ages defined for the entrance test marks and scores in the board exams.                    The qualifying marks for admission into Engineering and Medical Seats would be published subsequently at the time of rank list, after which qualified candidates as per their score and rank would be asked to submit the necessary documentation.The results of MBBS and BDS will be published later. 
You may check your result, download and take print out from the link below 
 The results also published in the following web sites