അല്‍ മുദരിസീന്‍ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ::: ഈ ബ്ലോഗിലെ വിവരങ്ങള്‍ പലയിടങ്ങളില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ചവയാണ്. വിശ്വസനീയമായ സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നാണ് വിവരങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിലും തെറ്റുകള്‍ വന്നു പോവാനിടയുണ്ട്. ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി അവയുടെ സ്വീകാര്യത ഉറപ്പു വരുത്തുക ::: താങ്കള്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഈ റിസോര്‍സുകള്‍, മറ്റു സൃ‍ഷ്ടികളും താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും, നി‍ര്‍ദ്ദേശങ്ങളും almudarriseen@gmail.com എന്ന മെയിലില്‍ പങ്കുവെക്കണമെന്നറിയിക്കുന്നു.

البلاغة الواضحة علم البيان

ബലാഗയിലെ ഓരോ പാഠങ്ങളും ഉദാഹരണ സഹിതം മലയാള അർത്ഥത്തോട് കൂടി അറബിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു

ഭാഗം ഒന്ന് البلاغة الواضحة   علم البيان
PDF File
Video File
ഭാഗം രണ്ട് البلاغة الواضحة   علم البيان
PDF File
 ഭാഗം മൂന്ന് البلاغة الواضحة   علم البيان
PDF File
 ഭാഗം നാല് البلاغة الواضحة   علم البيان
PDF File
Video File  
 തയ്യാറാക്കിയത് അജിദർ കുറ്റ്യാടി