അല്‍ മുദരിസീന്‍ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ::: ഈ ബ്ലോഗിലെ വിവരങ്ങള്‍ പലയിടങ്ങളില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ചവയാണ്. വിശ്വസനീയമായ സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നാണ് വിവരങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിലും തെറ്റുകള്‍ വന്നു പോവാനിടയുണ്ട്. ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി അവയുടെ സ്വീകാര്യത ഉറപ്പു വരുത്തുക ::: താങ്കള്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഈ റിസോര്‍സുകള്‍, മറ്റു സൃ‍ഷ്ടികളും താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും, നി‍ര്‍ദ്ദേശങ്ങളും almudarriseen@gmail.com എന്ന മെയിലില്‍ പങ്കുവെക്കണമെന്നറിയിക്കുന്നു.
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ നണിയൂർ നമ്പ്രം മാപ്പിള എ.എൽ.പി.സ്കൂളിലെ കെ.എം.പി.അഷ്‌റഫ് മാസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയ വിഡിയോ.  അക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായതാണ്.

       

UGC NET / JRF COACHING (ARABIC) CAPSULE NOTES

KTET, SET, PSC പരീക്ഷാർത്ഥികൾക്കും ഉപകാരപ്രദം
തയ്യാറാക്കിയത് : അജിദർ കുറ്റ്യാടി

ജാഹിലിയ്യാ കാലഘട്ടം PART 1

ജാഹിലിയ്യാ കാലഘട്ടം PART 2

ജാഹിലിയ്യാ കാലഘട്ടം PART 3

ജാഹിലിയ്യാ കാലഘട്ടം PART 4