അല്‍ മുദരിസീന്‍ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ::: ഈ ബ്ലോഗിലെ വിവരങ്ങള്‍ പലയിടങ്ങളില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ചവയാണ്. വിശ്വസനീയമായ സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നാണ് വിവരങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിലും തെറ്റുകള്‍ വന്നു പോവാനിടയുണ്ട്. ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി അവയുടെ സ്വീകാര്യത ഉറപ്പു വരുത്തുക ::: താങ്കള്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഈ റിസോര്‍സുകള്‍, മറ്റു സൃ‍ഷ്ടികളും താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും, നി‍ര്‍ദ്ദേശങ്ങളും almudarriseen@gmail.com എന്ന മെയിലില്‍ പങ്കുവെക്കണമെന്നറിയിക്കുന്നു.

PR Arrear Third installment:Instructions to re process the erroneous Ist& 2nd installment

                First Installment or Second Installment Processing കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വാങ്ങിച്ച അരിയറിൽ കൂടുതലോ കുറവോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Third Installment ൽ അവരെ Exclude ചെയ്തതിന് ശേഷം Details ( PEN , Bill Copy , Reason ) എന്നിവ through proper channel ( AEO /DEO) മുഖാന്തിരം Finance Department അറിയിക്കുകയും. Spark ൽ ആ ജീവനക്കാരന്റെ Data Correct ചെയ്യുകയും അതിന്  Reply കിട്ടിയതിന് ശേഷം  Arrear Reprocessing ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശം.