അല്‍ മുദരിസീന്‍ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ::: ഈ ബ്ലോഗിലെ വിവരങ്ങള്‍ പലയിടങ്ങളില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ചവയാണ്. വിശ്വസനീയമായ സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നാണ് വിവരങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിലും തെറ്റുകള്‍ വന്നു പോവാനിടയുണ്ട്. ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി അവയുടെ സ്വീകാര്യത ഉറപ്പു വരുത്തുക ::: താങ്കള്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഈ റിസോര്‍സുകള്‍, മറ്റു സൃ‍ഷ്ടികളും താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും, നി‍ര്‍ദ്ദേശങ്ങളും almudarriseen@gmail.com എന്ന മെയിലില്‍ പങ്കുവെക്കണമെന്നറിയിക്കുന്നു.

ഷട്ടര്‍ സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ (Shutter Software)

     സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ടുകള്‍ ‌ തയ്യാറാക്കാനും ‌ അതില്‍ ‌ മാറ്റങ്ങള്‍ ‌ വരുത്താനും ‌ മറ്റും സഹായിക്കുന്ന താരതമ്യേന ലളിതമായ സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് ഷട്ടർ. പ്രസന്റേഷന്‍,വർക്ക്ഷീറ്റ് ‌ ‌ മുതലായവ ‌നിർമ്മിക്കുമ്പോള്‍ ‌ പാഠപുസ്തകത്തില്‍ നിന്നു തന്നെയുള്ള ‌ ഒരു ‌ ചിത്രം ‌ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കാൻ ഈ ‌ സോഫ്റ്റ്വെയർഉപകരിക്കും.
https://drive.google.com/file/d/1uNd0y92X219NZBr4B-eRnGwUkpvhSL7P/view