അല്‍ മുദരിസീന്‍ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ::: ഈ ബ്ലോഗിലെ വിവരങ്ങള്‍ പലയിടങ്ങളില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ചവയാണ്. വിശ്വസനീയമായ സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നാണ് വിവരങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിലും തെറ്റുകള്‍ വന്നു പോവാനിടയുണ്ട്. ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി അവയുടെ സ്വീകാര്യത ഉറപ്പു വരുത്തുക ::: താങ്കള്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഈ റിസോര്‍സുകള്‍, മറ്റു സൃ‍ഷ്ടികളും താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും, നി‍ര്‍ദ്ദേശങ്ങളും almudarriseen@gmail.com എന്ന മെയിലില്‍ പങ്കുവെക്കണമെന്നറിയിക്കുന്നു.

വിജയവാണി SSLC പരീക്ഷാ സഹായി

ആകാശവാണി  തിരുവനന്തപുരം 20/02/2018രാത്രി 09:16 ന് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത  
വിജയവാണി
SSLC പരീക്ഷാ സഹായി
അറബിക് 
SSLC മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പർ വിശകലനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി അറബിക്  റിസേർച്ച് ഓഫീസർ, ഡോ. എ സഫീറുദ്ധീൻ