അല്‍ മുദരിസീന്‍ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ::: അന്താരാഷ്ട്ര അറബിക് ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അൽ മുദരിസീൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ക്വിസ് മത്സരം ഡിസംബർ 31 നടക്കും [ഇ.അ] ::: ഓൺലൈൻ ക്വിസ് മത്സരത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യാവലികൾ എല്ലാ ദിവസവും ബ്ലോഗിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്::: അൽ മുദരിസീൻ ബ്ലോഗിലെ വിവരങ്ങള്‍ പലയിടങ്ങളില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ചവയാണ്. വിശ്വസനീയമായ സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നാണ് വിവരങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിലും തെറ്റുകള്‍ വന്നു പോവാനിടയുണ്ട്. ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി അവയുടെ സ്വീകാര്യത ഉറപ്പു വരുത്തുക ::: താങ്കള്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഈ റിസോര്‍സുകള്‍, മറ്റു സൃ‍ഷ്ടികളും താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും, നി‍ര്‍ദ്ദേശങ്ങളും almudarriseen@gmail.com എന്ന മെയിലില്‍ പങ്കുവെക്കണമെന്നറിയിക്കുന്നു.

FORMSState Life Insuarance
Indemnity Bond for Duplicate Policy - Instructions

Downloads Files

Deduction Schedule - SLI

Downloads Files

Application for Claim in SLI Policy

Downloads Files

Application Form for Loan against SLI Policy

Downloads Files

Application Form for Changing Nomination - SLI

Downloads Files

Instructions for filling up SLI Proposal Form

Downloads Files

SLI - Proposal Form

Downloads Files

Treasury


Treasury Pay-In-Slip

Downloads Files


Treasury Chalan

Downloads Files


TSB Account - KYC Form

Downloads Files

Aadhar FormsAadhar Enrolment Form(New)

Downloads Files

Group Insuarance SchemePayment Register for DDOs

Downloads Files

Indemnity Bond for Claim Settlement

Downloads Files

Application for Payment (Form No. 5) - Death

Downloads Files

Request to Produce Application for Payment (Form No. 4) - Death

Downloads Files

Application for Payment (Form No. 3) - Retirement/Resignation/Dismissal

Downloads Files

Application form for revival of Membership

Downloads Files

Application for TR 72 Certificate (for Self Drawing Officers) (Form GIS - D)

Downloads Files

Deduction Statement of Self Drawing Officers (Form GIS - B(1))

Downloads Files

Deduction Statement of Non-Gazzetted Officers (Form GIS - B)

Downloads Files

Online Help File

Downloads Files

Application to Condone Delay in Admission

Downloads Files

Register for Watching the Recovery of Subscription towards GIS from members on LWA, Suspension, Deputation, etc. (Form GIS - E)

Downloads Files

Register of Members (Form No. 8)

Downloads Files

Nomination Form for Married Employees (Form GIS - 7)

Downloads Files

Nomination Form for Unmarried Employees (Form GIS - 6)

Downloads Files

List of Members Joined in the Scheme (Form GIS - C)

Downloads Files

Memorandum (Form No. 2) for Change in Group

Downloads Files

Memorandum (Form No. 1) for New Members

Downloads Files

Application Form (Form GIS - A)

Downloads Files

Group Personal Accident InsuarClaim Form

Downloads Files

Deduction Schedule (Form II)

Downloads Files

Nomination Form (Form I)

Downloads Files

LeaveMedical Certificate Form for applying Leave on Medical Certificate - Medical Certificate (Rule 117)

Downloads Files

Leave Without Allowance [LWA] Application

Downloads Files

Casual Leave Form

Downloads Files

Application for Commutted Leave/ Leave surrender as per Rule 113, Part I KSRs - Form. 13

Downloads Files

Medical AdvanceApplication form for interest -free medical advance to Govt Employees 16.10.2014

Downloads Files

Medical ReimbursementMedical Reimbursement Essentiality Form

Downloads Files

Application for Reimbursement

Downloads Files 


Noon Meal


ഉച്ചഭക്ഷണം ആവശ്യമായ വിദ്യാർഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും സ്കുളിൽ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട അപേക്ഷ ഫോം

Downloads Files

Proforma for PSC Verification

Downloads Files

Proforma for Police Verification

Downloads Files

Fitness Certificate (New Employment)

Downloads Files

Fitness Certificate(Rejoin)

Downloads Files

Medical Certificate (Form 117)

Downloads Files

Relinquishment Statement Format

Downloads Files

Salary Certificate Form

Downloads Files

Last Pay Certificate

Downloads Files

Conduct Certificate

Downloads Files

Provident FundGPF Closure Form

Downloads Files

Declaration Form

Downloads Files

Nomination Form - PF

Downloads Files

Application for Admission to GPF

Downloads Files

Application for Conversion of Advance into a part Final Widrawal

Downloads Files

Application Form for NRA - PF

Downloads Files

Application Form for Temporary Advance - PF

Downloads Files

KAHSS (+2)EPF : Application for Office Initialisation in Gain PF

Downloads Files

KAHSS(+2) EPF Gain PF - Institution transfer form

Downloads Files

Application for Admission to the KAHSS(+2) PF

Downloads Files

KAHSS(+2) EPF All Forms & Guidelines (Revised dtd 05.09.2014)

Downloads Files

Application for Closure of GPF

Downloads Files

SPARKFrom-1(Joining Report-Fresh Appointment)

Downloads Files

From-2(Nomination of DMU)

Downloads Files

From-3 (Nomination / Change of DDOs)

Downloads Files

From-4(Request for Authentication of SDOs/DDOs)

Downloads Files

From-5(Application for setting Controlling Officer)

Downloads Files

From-6(For Revoking/Invoking Authentication)

Downloads Files

State Life Insuarance


Indemnity Bond for Duplicate Policy - for the Use of Nominee(s)/Legal Heirs

Downloads Files

Indemnity Bond for Duplicate Policy - for the Use of Insured

Downloads Files